Nội dung khóa học

Phần 1: Làm quen với máy ảnh

Bài 1: Tìm hiểu về máy ảnh.
Bài 2: Tìm hiểu về lens
Bài 3: Tìm hiểu về các phụ kiện đi kèm máy ảnh.
Bài 4: Cách cầm máy và các tư thế cầm máy.
Bài 5: Tìm hiểu các bộ phần và tính năng trên máy ảnh (phần 1)
Bài 6: Tìm hiểu các bộ phần và tính năng trên máy ảnh (phần 2)
Phần 2: Độ phân giải và các chế độ chụp
Bài 7: Khái niệm về độ phân giải
Bài 8: Khái niệm về cá thông số căn bản Khẩu, Tốc, ISO (phần 1)
Bài 9: Khái niệm về cá thông số căn bản Khẩu, Tốc, ISO (phần 2)
Bài 10: Các chế độ được thiết lập sẵn
Bài 11: Các chế độ chụp nâng cao (phần 1)
Bài 12: Các chế độ chụp nâng cao (phần 2)
Bài 13: Các chế độ đo sáng và cách đo sáng. Kỹ thuật lấy nét
Bài 14: File save ảnh RAW vs JPEG.
Phần 3: Bố cục hình ảnh
Bài 15: Quy tắc Một Phần Ba và quy tắc một phần tư
Bài 16: Bố cục tam giác
Bài 17: Bố cục trung tâm
Bài 18: Bố cục đối xứng và đường dẫn ánh nhìn
Phần 4: Kỹ thuật chụp hình đẹp
Bài 19: Kỹ thuật chụp phong cảnh đẹp (phần 1)
Bài 20: Kỹ thuật chụp phong cảnh đẹp (phần 2)
Bài 21: Kỹ thuật chụp chân dung (phần 1)
Bài 22: Kỹ thuật chụp chân dung (phần 2)
Bài 23: Kỹ thuật chụp chân dung (phần 3)
Bài 24: Kỹ thuật chụp hình đời thường
Bài 25: Kĩ thuật chụp Bokeh đẹp
Bài 26: Kĩ thuật Panning – Di chuyển
Bài 27: Để có tấm hình phơi sáng đẹp mắt
Bài 28: Thủ thuật chọn mua máy ảnh